Uredska podrška

Računala su u mnogim tvrtke postale vrlo važno sredstvo za rad te svako kašnjenje, loše funkcioniranje ili neispravan rad “sredstva za rad” ima direktan utjecaj na poslovanje tvrtke. Često taj utjecaj bude u obliku niske i loše produktivnosti, probijanja rokova i onog najgoreg – direktnih financijskih gubitaka. Kako bi računalni sustav ispravno funkcionirao, potrebno ga je postaviti na optimalan način te redovito nadgledati i održavati.

U sklopu usluge “Održavanje računalnih sustava” klijenti dobivaju:

- održavanje 5 i više računala na windows ili linux operativnom sustavu
- održavanje i konfiguracija servera za dijeljenja dokumenata, printera i ostalih resursa
- konfiguracija i održavanje sigurnosne procedura i postavki
- izrada procedura za pohranu podataka
- pohrana sigurnosnih kopija (backup) i vraćanja (restore) u slučaju kvara
- antivirusna zaštita
- definiranje i održavanje ovlasti korištenja sustava
- ostale aktivnosti bitne za kvalitetan rad računalnog sustava

Kod ugovaranja ove usluge, prvi korak je snimanje zatečenog stanja te definiranje i sprovođenja radnji kako bi se sustav stavio u optimalno stanje. Nakon toga, sva održavanja i promjene vršimo putem udaljenog rada (remote administration).

Ako imate potrebe za stabilnost svog računalnog sustava ili trenutno imate hitan problem, kontaktirajte nas.
vrh stranice