Održavanje računalnih sustava

Kako bi računalni sustav ispravno funkcionirao, potrebno ga je postaviti na optimalan način te redovito nadgledati i održavati.

U sklopu usluge “Održavanje računalnih sustava” klijenti dobivaju:

  • održavanje 5 i više računala na windows ili linux operativnom sustavu
  • održavanje i konfiguracija servera za dijeljenja dokumenata, printera i ostalih resursa
  • konfiguracija i održavanje sigurnosne procedura i postavki
  • izrada procedura za pohranu podataka
  • pohrana sigurnosnih kopija (backup) i vraćanja (restore) u slučaju kvara
  • antivirusna zaštita
  • definiranje i održavanje ovlasti korištenja sustava
  • ostale aktivnosti bitne za kvalitetan rad računalnog sustava

Kod ugovaranja ove usluge, prvi korak je snimanje zatečenog stanja te definiranje i sprovođenja radnji kako bi se sustav stavio u optimalno stanje. Nakon toga, sva održavanja i promjene vršimo putem udaljenog rada (remote administration).

Ako imate potrebe za stabilnost svog računalnog sustava ili trenutno imate hitan problem, kontaktirajte nas.